Galéria / gallery I

Náhrobné portréty | The Grave photo portraits (Novoe Chaplino):

Fotografie predkov v domácnosti | The photo displays of the dead at homes (Yupiget, Novoe Chaplino):

Predmety predkov v domácnosti (Čukčovia, Janrakynnot) | Objects of the dead at homes (Chukchi people, Yanrakynnot).

26, 26b Opasok pastiera sobov visí v kuchyni a musí byť “kŕmený” až po prvú smútočnú oslavu po pohrebe (väčšinou do roka). Vtedy ho položia vedľa hrobu. | The reindeer herder’s belt is hanging in the kitchen and needs to be fed until the first mourning ceremony after the funeral (usually within a year) when it is put near the grave.

27, 27b Pupočná šnúra, zachovaná po narodení, visí po smrti človeka nejaký čas v spálni. “Kŕmia” ju až po prvú smútočnú oslavu po pohrebe (väčšinou do roka) a potom ju spália vedľa hrobu. Všimnite si kultúrne vrstvenie predmetov vedľa seba – animistický prvok (pupočá šnúra), vianočná ponožka, koberec na stene zo socialistických časov a turistický suvenýr. | The deceased person’s umbilical cord (preserved after the birth) is hanging in the bedroom; it needs to be fed until the first mourning ceremony after the funeral when it is burnt near the grave. Note the multiple cultural interlayering of the objects grouped together – animistic element (umbilical cord), Christmas stocking, Soviet hanging carpet, and tourist souvenir.